...
VORES VISION

Vi skal fremtidssikre Danmarks landbrug.

Vi skal skabe et grønt og levedygtigt landbrug. Som brødføder flere mennesker på mindre plads. Som igen skaber liv på landet. Og som gør det overkommeligt for jordbrugere at få økonomien til at hænge sammen.

Vores landbrug har i alt for mange år været fanget i en blindgyde, der langsomt har afviklet erhvervet og bidraget til at der er større afgang fra end tilgang til den danske fødevareproduktion. Landbruget står i en gældskrise, og priserne på fødevarer er kronisk lave. Vi står foran et generationsskifte i landbruget uden en næste generation har råd til at tage over. Udviklingen mod enorme industrielle svinefabrikker har ikke længere meget med landbrug at gøre.

Samtidig er landbruget fanget i en produktion, som ikke er holdbar for hverken natur eller klima. For landbruget er i dag den største årsag til forurening af vores grundvand, farvande og natur. Jorden i markerne er gold som en ørken, og der er konstant brug for tilsætning af næringsstoffer, for at afgrøder kan vokse. Og samtidig er landbruget den største kilde til udledning af drivhusgasser.

Vi har brug for en ny kurs. Hvis Danmark skal være et landbrugsland i fremtiden kræver det en omlægning af vores landbrug. En omlægning mod et mere plantebaseret landbrug, som hænger sammen for både landmænd, lokalsamfund og vores natur.

Derfor har vi lavet fem principper, der skal guide den grønne omstilling af dansk landbrug de næste syv år. Lad os trække i arbejdstøjet.

1. Mad til mennesker og plads til natur: Vi skal tredoble arealet vi bruger til at dyrke mad til mennesker i 2030, og samtidig halvere dyreproduktionen. Så kan vi brødføde markant flere mennesker, nå vores klimamål, og leve op til målet om 30% beskyttet natur i 2030

2. En fremtidssikret dyrkning. Vi skal dyrke vores fødevarer på ansvarlige måder, som genopbygger vores jorde og værner om vores drikkevand. Derfor skal vi støtte dyrkningsmetoder som samarbejder med naturen og de lokale kredsløb.

3. Ordentlige forhold for bønder. Vi skal skabe rammer for bønder, der sikrer selvstændighed og ikke fanger dem i en spiral af gæld. Vi skal ikke beskytte jobfunktioner, men hjælpe de mennesker, der vil blive påvirket af omstillingen, godt videre i nye jobs i landbruget.

4. Fødevarer der kan betale sig. Vi skal støtte dyrkningen af bæredygtige fødevarer, så det kan betale sig for både landmændene og forbrugerne. Vi skal skabe en værdikæde fra jord til bord, som gør, at markedet understøtter dette.

5. Liv på landet. Der skal være balance mellem by og land. Derfor skal vi sikre, at fremtidens landbrug og fødevareerhverv beskæftiger og tiltrækker flere hænder. Vi skal være med til at sikre et generationsskifte i landbruget- Derudover skal vi fremme demokratisk ejerskab af jord og små landbrug.

CROWDFUNDING

Hjælp os med at komme i de landsdækkende aviser

13. Oktober 2023

Under havoverfladen gemmer der sig en ørken. Landbrugets udledninger af kvælstof har nemlig gjort, at vores fjorde og åer ikke længere kan trække vejret. Vi vil sige undskyld på vegne af landbrugslobbyen for, at bremse den politiske handling. Vi må se i øjnene, at frivillige aftaler, der ikke bliver overholdt, simpelthen ikke slår til.

Læs mere
...